HovsaHolbæk hjælper borgere med sagsbehandling

HovsaHolbæk er borgernes værn imod ulovlig sagsbehandling i Holbæk.

HovsaHolbæk blev startet i 2013 af en gruppe borgere der kunne se at sagsbehandlingen i Holbæk Kommune hverken var fair, lovmedholdelig eller til gavn for borgerne.
Det bevirkede at mange sager blev taget op, både offentligt og mindre offentligt, men med det sigte at byens borgere skal have en fair, og ikke mindst lovlig sagsbehandling i Holbæk Kommune.
Se mere på HovsaHolbæks website.

I skrivende stund er det sådan!

HovsaHolbæk har en åben rådgivning, hvor alle borgere kan komme ganske gratis, hvis de har problemer med deres sagsbehandling i Holbæk Kommune.
Der hjælpes med at skrive klager og anker, ligesom der henvises til bisiddere hvis borgerne er utrygge ved om de nu får en korrekt, fair og gavnlig behandling i kommunen.
Fokus har i de seneste år især været på Holbæk Jobcenter og de meningsløse aktiveringer uden reelt indhold, blandt andet hos såkaldte “Anden Aktører” som tilsyneladende skovler penge ud af kommunekassen uden at skaffe borgere i reelt lønnede jobs.
At Jobcentrer fungerer som kontrolinstanser og ikke har til formål at skaffe ledige i job, er en slet skjult hemmelighed blandt ledige og syge der har været i kontakt med systemet.
Blandt “almindelige” borgere som har en idé om at der er hjælp at hente hvis de skulle blive ledige eller syge er den fremherskende holdning tilsyneladende at Jobcentret er en hjælp – indtil det bliver prøvet på egen krop.
Her kan HovsaHolbæk være en ven i nøden – se mere på hjemmesiden!
HovsaHolbæk har en Facebook side med pt. 1871 lokale medlemmer, så der må jo være et vist behov for hjælp.